elkarteazornotza@gmail.com 611 719 022

UZTARGI KLIK, CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

UZTARGI KLIK CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Uztargi.Klik nos trae un concurso fotográfico a nivel local y para todos los públicos en Amorebieta-Etxano

BASES:

1° Podrá participar toda persona, sin límite de edad no profesional, ni miembro de Uztargi.klik residente en Amorebieta.

2° El tema será libre y las fotos podrán presentarse en B/N o Color.

3° Cada participante podrá presentar un máximo de cinco obras, siendo éstas realizadas por el propio participante y no habiendo sido premiadas con anterioridad en otros concursos. EL tamaño mínimo de cada archivo será de 500kb.

4º Podrán ser realizadas con cualquier dispositivo (cámara, smartphone, dron…) y presentadas en formato digital.

5ºLos participantes se harán responsables de reclamaciones de terceros por derechos de imagen.

6º MANERA DE PARTICIPAR:
La inscripción será GRATUITA y la participación será mediante el envío de las imágenes a la siguiente dirección: uztargiconcursos@gmail.com indicando el nombre y apellidos del autor(a). Si se tratara de una persona menor de edad se indicará la edad y se presentará la autorización por parte de su madre, madre o tutor legal. Consentimiento

7° El plazo de presentación de las obras finalizará el día 30 de noviembre de 2021.

8° El jurado estará compuesto por miembros de Uztargi.klik, siendo sus decisiones inapelables.

9º El fallo se hará público el día 17 de diciembre en el auditorio del centro Zelaieta.

10° PREMIOS (DOS MODALIDADES)page2image15664832 page2image15665024

Menores de edad

1o- Premio valorado en 150€
2o- Premio valorado en 75€
3o- Premio valorado en 50€
4o- Ampliación de su obra a 40 X 50 cm.

Mayores de edad

1°- 250 €

2°- 150 €

3°- 100 €

11º Las obras premiadas quedarán en propiedad de UZTARGI.KLIK, quien se reservará el derecho de difusión, citando el nombre del autor(a).

12ºCon las obras finalistas se realizará una exposición en el centro Zelaieta entre los días 17 de diciembre y 7 de enero de 2022.

Notas:

A.- Las obras no seleccionadas serás destruidas. El resto quedarán en la fototeca de UZTARGI.KLIK.
B.- Un mismo autor(a) no podrá obtener más de un premio.
C.- El hecho de participar en el concurso supone la total aceptación de las bases del mismo.
D.- El uso del tratamiento de los datos por parte de Uztargi.klik será exclusivamente para poder contactar con las personas finalistas. Uztargi.klik garantiza que no se utilizarán los datos para cualquier otro fin.

 

UZTARGI KLIK ARGAZKI LEHIAKETA

Uztargi. Klik-ek herri mailako eta publiko guztiarentzako argazki lehiaketa ekarri digu Amorebieta-Etxanon

OINARRIAK:

AMOREBIETA-ETXANOKO ARGAZKI LEHIAKETA

1. Zornotzan bizi den pertsona orok parte har dezake, adin mugarik gabe, baldin eta profesionala edo Uztargi.Klik-eko kidea ez bada.

2. Gaia librea izango da eta argazkiak Z/B edo Koloretan aurkeztu ahal izango dira.

3. Parte-hartzaile bakoitzak gehienez bost obra aurkeztu ahal izango ditu, parte-hartzaileak berak egindakoak eta aurretik beste lehiaketa batzuetan sarituak izan ez direnak. Fitxategi bakoitzaren gutxieneko tamaina 500 kb-koa izango da.

4. Edozein gailurekin egin daitezke (kamera, smartphonea, drona) eta formatu digitalean aurkeztu behar izango dira.

5. Parte-hartzaileen erantzukizuna izango dira irudi-eskubideengatik hirugarrenek egindako erreklamazioak.

6. PARTE HARTZEKO MODUA:
Izen-ematea DOAKOA izango da eta parte hartzeko irudiak helbide honetara bidali beharko dira: uztargiconcursos@gmail.com egilearen izen-abizenak adieraziz. Egileak, adingabea bada, adina adierazi beharko du, eta amaren, aitaren edo legezko tutorearen baimena aurkeztuko du. Baimena

7. Argazkiak aurkezteko epea 2021eko azaroaren 30ean amaituko da.

8. Epaimahaia Uztargi.Klik-eko kideek osatuko dute, eta bere erabakiak apelaezinak izango dira.

9. Erabakia abenduaren 17an jakinaraziko da Zelaieta zentroko auditorioan.

10. SARIAK (BI MODALITATE)

Adingabeak

1. saria: 150 €-tan baloratua.
2. saria: 75 €-tan baloratua.
3. saria: 50 €-tan baloratua.
4. saria: Lana 40 X 50 cm-ra handitzea.

18 urtetik gorakoak

1. saria: 250 €

2. saria: 150 €

3. saria: 100 €

11. Saritutako lanak UZTARGI.KLIKen jabetzakoak izango dira. UZTARGI.KLIK-ek hedapen- eskubidea gordeko du, egilearen izena aipatuz.

12. Finalista geratzen diren argazkiekin erakusketa bat egingo da Zelaieta zentroan, 2021eko abenduaren 17tik 2022ko urtarrilaren 7ra.

Oharrak:

A.- Hautatu ez diren lanak suntsitu egingo dira. Besteak UZTARGI.KLIK-en fototekan geratuko dira.
B.- Egile berak ezin izango du sari bat baino gehiago jaso.
C.- Lehiaketan parte hartzeak lehiaketaren oinarriak onartzea dakar berekin.

D.- Uztargi.klik-ek finalistekin harremanetan jartzeko baino ez du erabiliko datuen tratamendua. Uztargi.klik-ek bermatzen du datuak ez direla beste ezein helburutarako erabiliko.