elkarteazornotza@gmail.com 611 719 022

TALLER – PROGRAMA ZAINDUZ

GOGOA: BIZITZA BETEA IZATEKO MOTORRA

Tailerra - ZAINDUZ programa
Senide bat zaintzen denbora eta tartea ematen dugunean, une batez, gure motibazioak eta gogoak eragina izan dezakete. Tailer honen helburua motibazioarekin eta gogoarekin lotzen gaituzten jarrerak entrenatzea da, eguneroko bizitzako oztopo, zailtasun, egoera edo zirkunstantziei aurre egiteko. Gogo bizia eta motibazioa erabakitasunez eta proaktiboak izanik gara daitezkeen alderdiak dira, gure ongizate emozionalari mesede eginez.
 
Urria: 6-13-20-27
17: 00etatik 18: 30era
Nafarroa zentroa

 

ENTUSIASMO: MOTOR PARA UNA VIDA PLENA

Taller - Programa ZAINDUZ

Cuando dedicamos espacio y tiempo al cuidado de un familiar, por momentos, nuestra motivación y entusiasmo pueden verse afectados. Este taller tiene como objetivo entrenar las distintas actitudes que nos conectan con la motivación y el entusiasmo para enfrentar obstáculos, dificultades, situaciones o circunstancias poco alentadoras de la vida cotidiana. El entusiasmo y la motivación son aspectos que pueden desarrollarse con determinación y siendo proactivos/as, favoreciendo a nuestro bienestar emocional.  

Octubre: 6-13-20-27 

17:00 a 18:30 

Centro Nafarroa