elkarteazornotza@gmail.com 611 719 022

GAZTEDI PROIEKTUA

Amorebieta-Etxanoko Udalak Gaztedi Proiektua bultzatzen du

 • Lehiaketa, Amorebieta-Etxanon 16 eta 29 urte bitarteko erroldatutako persona guztientzat zuzenduta dago.
 • Helburua, Udalerrirako eta eskualderako beharrezkoak diren empresa ideia berrien garapena bultzatzea da.
 • Lehiaketak 1.000 euroko lehenengo sari bat eta 500 euroko lau bigarren sari ditu.

Amorebieta-Etxanoko Udalak Gaztedi Proiektua bultzatzen du. Herriko gazteei zuzendutako enpresa-ideien lehiaketa berria, hain zuzen. Amorebieta-Etxanon, 16 eta 29 urte bitarteko erroldatutako pertsona gazte guztiak, biak barne, Gaztedi Proiektuaren enpresa-ideia lehiaketan parte hartzera gonbidatuta daude.

Helburuak:

 • Gazteria kultura ekintzailera eta enpresa berriak sortzeko kulturara hurbiltzea.
 • Udalerrirako eta eskualderako beharrezkoak diren enpresa ideia berrien garapena bultzatzea.
 • Enpresaren kulturari bultzatu eta zabaldu zonaldeko pertsona ekintzaileen artean.
 • Enpresa sarearen ezagutza hobetzea herritarren artean.
 • Eskualdeak negozio aukera berriak sustatu eta bultzatzeko duen eginkizuna zabaltzea.

Baldintzak:

 • Enpresa-ideia izatea eta gidoi-eredu ofizialaren bitartez proiektua aurkeztea.
 • Aurkeztutako proiektuak gehienez 5 orri izango ditu.
 • Proiektuak gutxienez hiru pertsonaz osaturiko taldeengatik aurkeztu behar dira.
 • Epea: 2018ko urtarrilaren 19a, eguerdiko 13:00ak arte.
 • Lekua: Zelaieta Zentroan (Zelaieta Parkea z/g, 48340 Amorebieta-Etxano)

Sariak:

 • 1.000 euroko lehenengo sari bat.
 • 500 euroko lau bigarren sari.

Enpresa ideak, sarituak zein saririk jaso ez dutenak, ideien Banku publiko baten parte izango dira eta ideia horretan oinarritutako enpresa proiektu bat garatu nahi duen edozein pertsonaren eskura egongo dira nahiz eta idea aurkeztu duen taldeak garatzeko lehentasuna edukiko du.

 


 

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano impulsa el Proyecto Gaztedi, un concurso de ideas empresariales

 • El concurso está dirigido a jóvenes del municipio de entre 16 y 29 años
 • El objetivo es potenciar el desarrollo de ideas empresariales novedosas y necesarias para el municipio y la comarca.
 • El concurso consta de un primer premio de 1.000 euros y cuatro segundos premios de 500 euros cada uno.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano impulsa el Proyecto Gaztedi, un concurso de ideas empresariales para jóvenes residentes en el municipio. Todas las personas empadronadas en Amorebieta-Etxano, jóvenes de entre 16 y 29 años (ambos inclusive) están invitadas a participar en el concurso de ideas empresariales del Proyecto Gaztedi.

El objetivo es:

 • Acercar a la juventud la cultura emprendedora y la creación de empresas.
 • Potenciar el desarrollo de ideas empresariales novedosas y necesarias para el municipio y la comarca.
 • Apoyar y difundir la cultura empresarial entre el colectivo de personas emprendedoras de la zona.
 • Mejorar el conocimiento del tejido empresarial por parte de la ciudadanía.
 • Difundir el papel de la comarca como promotora e impulsora de nuevas oportunidades de negocio.

Condiciones:

 • Tener una idea empresarial y presentar un proyecto según el modelo oficial de guión.
 • El proyecto no podrá exceder de un máximo de 5 hojas.
 • Los proyectos deberán presentarse en grupos de al menos tres personas.
 • Plazo: hasta el 19 de enero de 2018 a las 13:00 horas.
 • Lugar: Centro Zelaieta (c/ Zelaieta Parkea z/g, 48340 Amorebieta-Etxano)

Premios:

 • Un primer premio de 1.000€
 • Cuatro segundos premios de 500€ cada uno.

Las ideas empresariales, tanto premiadas como no premiadas, pasarán a formar parte de un Banco de ideas público a disposición de cualquier persona que quiera desarrollar un proyecto empresarial basado en ella, si bien tendrá prioridad de desarrollo el grupo presentante de la idea.