elkarteazornotza@gmail.com 611 719 022

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano concede ayudas para la compra de material escolar / Amorebieta-Etxanoko Udalak diru-laguntzak emango ditu eskolako materiala erosteko

Los zornotzarras que optarán a estas ayudas serán aquellas familias cuya renta no supere los 35.000 euros.
La compra del material escolar deberá realizarse en los establecimientos de Amorebieta – Etxano.
En las próximas semanas se dará a conocer el momento desde el cual se puedan solicitar las ayudas, así como las bases y plazos de presentación.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha aprobado la concesión de ayudas para la adquisición de material escolar a familias residentes en el municipio. En las próximas semanas, una vez entre en vigor la ordenanza, el consistorio dará a conocer a los zornotzarras el inicio de la misma así como las bases y plazos de presentación.

Comprometido con el principio de igualdad de oportunidades en educación, el consistorio ve necesario poner en marcha medidas que faciliten el acceso a material imprescindible para los escolares de preescolar, Educación Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria.

Así, las personas beneficiarias de estas ayudas serán aquellas cuya renta por cada familia no supere los 35.000 euros brutos. La cuantía de dichas ayudas van desde los 20 hasta los 80 euros, dependiendo de la renta de cada unidad familiar.

El gasto subvencionable irá dirigido a cubrir la compra de material escolar en establecimientos ubicados en el municipio de Amorebieta- Etxano. Material que recoge desde artículos de papelería, uniformes, gafas y ropa así como elementos de manualidades, entre otros.

35.000 euro baino gehiagoko errentarik ez duten familiek diru-laguntza hauek eskuratu ahal izango dituzte.
Eskolako materiala Amorebieta-Etxanoko dendetan erosi beharko da.
Datozen asteetan jakinaraziko da noiztik aurrera eskatu ahal izango diren diru-laguntzak, baita oinarriak eta aurkezteko epeak ere.

Amorebieta-Etxanoko Udalak eskolako materiala eskuratzeko herrikoentzat diru-laguntzak ematea onartu du. Datozen asteetan, behin ordenantza indarrean sartu ondoren, Udalak zornotzarrei horren berri emango die, oinarriak azalduz eta eskariak aurkezteko epea zein den esanez.

Hezkuntzan aukera berdintasun printzipioa gauzatu dadin, Udalak beharrezkoa ikusten du haur hezkuntza, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzako ikasleei eskolarako beharrezko materiala eskuratzea errazteko neurriak martxan jartzea.

Horrela, diru-laguntza hau eskuratu ahal izango dute familiaren errentak 35.000 euro gordin gainditzen ez dituztenek. Diru-laguntzaren zenbatekoari dagokionez, 20 eta 80 euro artekoa izango da, familia unitate bakoitzaren errentaren arabera.

Diruz lagundu daitekeen gastuaren xedea Amorebieta-Etxanoko udalerriko establezimenduetan eskolako materiala eskuratzea estaltzea da. Materialaren barruan sartzen dira papertegiko artikuluak, uniformeak, betaurrekoak eta arropa, baita eskulanetarako materialak ere beste batzuren artean.