elkarteazornotza@gmail.com 611 719 022

CHARLA – PROGRAMA ZAINDUZ

"ELKARBIZITZA ETA TOLERANTZIA EGOERA TXARRETAN"

Hitzaldia: ZAINDUZ programa
Senitarteko baten zaintzari aurre egiten zaionean, batzuetan, bizikidetzak eragina izan dezake, bai zaintza hori partekatzen zaien senideekin, bai zainduarekin.

Egoera horrek sor ditzakeen gatazkak errespetuan eta elkarrizketan oinarritzen dira, baita tolerantzian, berdintasunean eta onarpenean ere.

Hitzaldi honen helburua da gogoeta egitea zaintzaren inguruan ideia, lehentasun, pentsamolde edo jokabide desberdinak ahalbidetzeko gaitasunari buruz, elkarbizitza eta zaintza-giroa errazte aldera.

 

Irailak 21

17: 00etatik 19: 00etara

Nafarroa zentroa

"CONVIVENCIA Y TOLERANCIA EN SITUACIONES ADVERSAS"

Charla: Programa ZAINDUZ

Cuando se afronta el cuidado de un familiar, en ocasiones, la convivencia puede verse afectada tanto con los familiares con los que se comparte ese cuidado como con la persona cuidada.

La resolución de los posibles conflictos derivados de esta situación se centra en el respeto y el dialogo, así como en la tolerancia, la igualdad y la aceptación.

La finalidad de esta charla es reflexionar sobre la capacidad para permitir distintas ideas, preferencias, formas de pensamiento o comportamientos entorno al cuidado que favorezcan la convivencia y el clima de cuidado. 

21 septiembre 

17:00 a 19:00 

Centro Nafarroa