elkarteazornotza@gmail.com 611 719 022

CAMPEONATO ESTATAL DE BOCCIA

ESTATUKO BOCCIA TXAPELKETA

Gazteak selekzio autonomikoen arabera.

Apirilaren 23an eta 24an (larunbatean 9: 30etatik 18: 30etara eta igandean 9: 30etatik 14: 00etara) Erandioko Altzaga Kiroldegian selekzio autonomikoen arteko Gazte Bozziaren Estatuko Txapelketa ospatuko da.

Boccia desgaitasuna duten pertsonentzat diseinatutako modalitatea da. Hasiera batean, garun-paralisia duten kirolariek bakarrik jokatzen dute; gaur egun, gurpil-aulkietan aritzen diren kirolariek, gorputz-adarretan desgaitasun osoak edo partzialak badituzte. Lau sailkapen erabiltzen dira lehiakideen arteko parekotasuna bermatzeko (BC1, BC2, BC3 eta BC4). Banakako gaitasunetan jokatzen da (BC1etik BC4ra), binaka (BC3 eta BC4) edo hiru jokalariko taldeetan (BC1-BC2). Proba guztietan gizonek edo emakumeek har dezakete parte, berdin dio.

Kirol Egokituaren Euskal Federazioak eta Haszten Elkarteak FEPCrekin batera (Garuneko paralisia eta burmuineko kaltea duten pertsonen Espainiako Federazioa) antolatutako ekitaldian 22 parte-hartzaile baino gehiago izango dira, 21 urtetik beherakoak, 4 selekzio autonomikotako hurbilekoak (Madril, Valentzia, Euskadi eta Katalunia).

Euskadiko selekzioak 6 kirolari izango ditu, horien artean Haszten Elkarteko 4 kirolari. Aurreko edizioetan, Euskadiko selekzioak emaitza oso onak lortu ditu parte hartzen duen kategoria bakoitzeko podiumean.
Helburua modalitate honetako kirolari gazteei maila-lehiaketa ematea da, beren kirol-ibilbidean ibilbide luzeagoa emateko, kasu bakoitzean beharrezkoak diren baliabideekin aukera-berdintasuna sortuz. Hori guztia giro osasuntsu eta hezitzailetik, gozatu ahal izateko.

Txapelketa hau burutu ahal izateko, FEPCk lehiaketari ekitatea eta profesionaltasuna ziurtatzen dioten teknikari eta epaile espezifikoen laguntza ematen du, baita Haszeneko teknikari profesionalen taldearen parte bat ere, Ner Groupeko boluntarioekin batera ekitaldiak eskatzen dituen funtzio osagarrietan osatuko duguna.

Txapelketa dohainik dago modalitate hau ezagutzera etorri eta giro ikusgarriaz gozatu nahi duten guztientzat.

 

CAMPEONATO ESTATAL BOCCIA

Jóvenes por selecciones autonómicas

Los próximos 23 y 24 de abril (sábado de 9:30 a 18:30 y domingo de 9:30 a 14:00) se celebrará en el Polideportivo de Altzaga de Erandio el Campeonato Estatal de Boccia Jóvenes por selecciones autonómicas.

La Boccia es una modalidad diseñada para personas con discapacidad. Inicialmente jugado solo por deportistas con parálisis cerebral, actualmente puede ser jugado por deportistas en sillas de ruedas con discapacidades totales o parciales en sus extremidades. Se utilizan cuatro clasificaciones a fin de garantizar la paridad entre los competidores (BC1, BC2, BC3 y BC4). Se juega en competencias individuales (BC1 a BC4), por parejas (BC3 y BC4) o en equipos de tres jugadores (BC1-BC2). En todas las pruebas pueden participar hombres o mujeres, indistintamente.

El evento coorganizado por la Federación Vasca de Deporte Adaptado y la Asociación Haszten junto con la FEPC (Federación Española de personas con Parálisis Cerebral y Daño cerebral adquirido) acogerá a mas de 22 participantes jóvenes menores de 21 años allegados de 4 selecciones autonómicas (Madrid, comunidad Valenciana, País Vasco y Cataluña.

La selección de Euskadi participara con 6 deportistas entre ellos 4 deportistas de la Asociación Haszten. En ediciones pasadas la selección de Euskadi ha obtenido resultados muy buenos dentro del pódium de cada una de las categorías en las que participa.

El objetivo es dotar de competición de nivel a jóvenes deportistas de esta modalidad para ir dándoles mayor recorrido en su carrera deportiva, generando igualdad de oportunidades con los recursos necesarios en cada caso. Todo ello desde un ambiente sano y educativo para que el disfrute este asegurado.

Para poder llevar a cabo este campeonato, la FEPC facilita de técnicos y jueces específicos que cercioran equidad y profesionalidad a la competición, así como contaremos con parte del equipo de técnicos profesionales de Haszten que junto con personal Voluntariado de Ner Group complementaremos en las funciones auxiliares que requiera el evento.

El campeonato está abierto gratuitamente a todas las personas que quieran venir a conocer esta modalidad y disfrutar de un ambiente espectacular.